Vask av flytekrager

Vi har lang erfaring med vask av flytekrager, og fra sommeren 2021 vil vi utføre vask med Mekon RV-2 ringvasker.

Notvask

Vi har opparbeidet oss god erfaring på vask av nøter, ved bruk av FNC vaskerobot fra Akva/Sperre. Med denne utfører vi lavtrykksvask på ca. 70/80 bars trykk. 

Vask av tau

Vi har et eget system for vask av tau, som er utviklet i samarbeid med BAMEK. Med denne tauvaskeren vasker vi effektivt rammetau og haneføtter.

 

Ta kontakt ved spørsmål og tilbud!